Inspectie

De Rijksinspecteur voor het onderwijs inspecteert de school regelmatig. Het laatste Kwaliteitsonderzoek vond plaats in mei 2016. De resultaten zijn op de website van de inspectie te raadplegen: www.onderwijsinspectie.nl.