Leerlingvolgsysteem

Op de Pater van der Geld werken wij met Parnassys als leerlingvolgsysteem. Alle ouders/verzorgers hebben toegang tot het Ouderportaal van Parnassys. Hierin worden de toetsresultaten en gespreksverslagen weergegeven. 

De kleuters werken daarnaast ook met Kijk! Met Kijk! volgt en registreert de leerkracht op een eenvoudige manier stap voor stap de ontwikkeling van het jonge kind. 

Ouderportaal parnassys