Rapporten

Twee keer per jaar wordt er een rapport uitgegeven voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Hierop worden niet alleen de leerprestaties van uw kind in cijfers uitgedrukt, maar er wordt ook verslag gedaan van het totale functioneren van uw kind in de groep. De data van de rapporten kunt u terugvinden in de jaarkalender.

In het najaar krijgen alle ouders een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met de groepsleerkracht over het welbevinden van hun zoon/dochter en hun vorderingen op de methodegebonden toetsen.

Bij het 1e rapport in januari/februari krijgen alle ouders een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met de groepsleerkracht waarbij de citogegevens worden meegenomen.

Bij het 2e rapport aan het eind van het schooljaar kunnen ouders indien zij dat willen een gesprek aanvragen. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen van harte welkom is.

De ouders van groep 1 en 2 worden eveneens uitgenodigd voor een dergelijk gesprek. Voor de kleuters maken wij echter geen rapport. Wel worden tijdens het gesprek betekenisvolle zaken aan de orde gesteld. Van onze kant stellen wij het op prijs te vernemen hoe uw kind zich op school thuis voelt.