Sociaal emotionele ontwikkeling

We volgen uw kind niet alleen in zijn leerontwikkeling. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij belangrijk.

Voor de kleutergroepen maken wij gebruik van ‘Kijk’ een observatiesysteem voor kleuters, waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd.
Voor de groepen 3 t/m 8 hanteren wij het leerlingvolgsysteem ‘Zien’. Leerkrachten vullen twee keer per jaar een vragenlijst in. Vanaf groep 5 vullen ook de leerlingen een speciaal voor hen bestemde vragenlijst in. Op basis van de resultaten kunnen zowel op schoolniveau als op groeps- en individueel niveau interventies gepleegd worden.
Wij bespreken twee keer per jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen tijdens de tien minuten gesprekken en registreren dit.

       Unknown 8            Unknown 4