Bewegingsonderwijs

Wij zijn een gezonde school en vinden het belangrijk dat kinderen voldoende fysiek actief zijn. Bewegen levert een belangrijke bijdrage aan de algemene gezondheid en fitheid van de kinderen. 

De kinderen van groep 1/2 spelen dagelijks minstens een uur buiten en gymmen 1x per week in de speelzaal. Deze gymlessen worden verzorgd door de eigen leerkracht.
De andere groepen spelen dagelijks 15 minuten buiten en gymmen 1x per week een uur in de gymzaal. Zij krijgen daarbij les van een vakleerkracht. Deze vakleerkracht is werkzaam bij het BeweegBuro. Als school maken wij gebruik van de diensten van het BeweegBuro. Voor meer informatie over het BeweegBuro, kijk eens op: http://beweegburo.nl/

Bewegend leren zie je ook steeds meer terug in onze lessen. Het combineren van bewegen en leren in één les. Verschillende leerkrachten / groepen zijn hiermee aan de slag.

Bewegingsonderwijs