Kleuteronderwijs

Unknown 7Momenteel hebben wij twee kleutergroepen met daarin kinderen van 4, 5 en 6 jaar. We werken met de methode De Nieuwe Schatkist editie 3; een ontzettend uitdagende methode waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Bij deze methode is het thema, bijvoorbeeld lente, altijd het uitgangspunt.

’s Morgens starten we in de kring; dat is een vaste routine die dagelijks terugkomt. We noemen de namen, bekijken samen de kalender en bidden. Daarna is er een taal- of rekenactiviteit; soms met de hele groep, soms met een kleine groep. Dan wisselt de volgorde. Zowel ’s morgens als ’s middags werken we met ontwikkelingsmaterialen. ’s Morgens krijgen de kinderen een opdracht via het werkbord. Hierbij proberen we zoveel mogelijk op maat te werken en de kinderen met bepaalde activiteiten uit te dagen; denk hierbij aan de poppenhoek, de bouwhoek, knutselen, puzzelen, enz. ’s Middags mogen de kinderen kiezen; hiervoor gebruiken we het keuzebord. We observeren, begeleiden en noteren dit in een leerlingvolgsysteem. Op deze manier zien we goed hoe de kinderen zich ontwikkelen en wat zij nodig hebben om verder te groeien. Tijdens het fruit eten, een gezellige onderbreking, lezen we altijd voor. Op deze manier vergroten we de woordenschat en de belevingswereld. Tussendoor spelen we buiten of gaan we naar de gymzaal voor een gymles, een spelles of een dansactiviteit. Spelend leren staat bij ons voorop.