Veilig Leefklimaat

Sta sterk

We willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. Dan kan een kind zich het sterkst ontwikkelen. We willen op school een ongedwongen sfeer realiseren.
In augustus 2015 is de wet Sociale Veiligheid op School in werking getreden. Scholen zijn sinds die tijd verplicht om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. Sinds 2017 voeren wij een actief veiligheidsbeleid ter preventie van pesten. Het doel van dit beleid is dat alle leerlingen op onze school zich veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Mocht hun veiligheid toch in het gedrang komen, dan voelen zij zich gehoord en serieus genomen.
Leerkrachten en kinderen dragen hiervoor samen de verantwoordelijkheid. Ook de hulp en ondersteuning van de ouders zijn hierbij onmisbaar.
Wilt u meer weten over ons veiligheidsbeleid? Bekijk dan dit document:
Beleid_sociale_veiligheid_Pater_vd_Geld.pdf

Veilig leefklimaat poster PVDG