Rekenonderwijs

In de kleutergroepen wordt gewerkt met Schatkist editie 3, waarin rekenen spelenderwijs aan wordt geboden. 

In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met Wereld in Getallen, versie 4. Dagelijks wordt in alle groepen rekenles gegeven. Er wordt instructie gegeven volgens het directe instructie model. Hierbij worden stapsgewijs de opdrachten overgedragen aan de leerlingen, waarbij veel gebruikt wordt gemaakt van wisbordjes. De leerkracht controleert zo regelmatig of de stof wordt begrepen.

Dagelijks wordt er in groep 1 t/m 8 tien minuten geautomatiseerd. Ons motto is ‘automatiseren kun je leren’. Hoe wij dat doen? Bekijk onderstaand filmpje.