Taalonderwijs

In groep 3 leren de leerlingen technisch lezen met behulp van de methode Veilig leren lezen, kim-versie. Deze methode sluit heel goed aan op Schatkist. In Veilig leren lezen vormen de klank en letter het uitgangspunt. De leerlingen leren steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Spelling, woordenschat, taal en lezen zijn compleet geïntegreerd in deze methode.
Vanaf groep 4 werken wij met de methode Taal Actief, versie 4, voor taal en spelling. Dagelijks worden er lessen van taal en spelling gegeven. De methode bestaat uit acht thema’s, waarbij ook veel aandacht is voor woordenschat. Voor taalsterke leerlingen wordt het plusboek van taal ingezet. Deze biedt verdieping en verrijking.

In de groepen 4 t/m 6 wordt het technisch lezen verder geoefend met de methode Estafette, editie 2. Estafette is een vervolg op Veilig leren lezen. Van correct naar vlot en vloeiend lezen. In groep 7 wordt het technisch lezen verder geoefend met de methode Timboektoe.