Luizeninfo

Op onze school controleren wij de kinderen preventief op hoofdluis. Ons doel is het voorkomen van een luizenexplosie. Deze controle zal in principe iedere eerste week na elke vakantie plaatsvinden. De kinderen worden in kleine groepjes door enkele ouders gecontroleerd. Hier zal zeer vertrouwelijk mee worden omgegaan. Mochten er bij een kind hoofdluizen en/of neten worden geconstateerd, dan krijgt u als ouder van het betreffende kind hier per mail bericht van. Na twee weken vindt de nacontrole plaats. Ook de kinderen die de eerste keer niet op school waren worden gecontroleerd. In de onderbouw worden alle kinderen van de klas waar hoofdluis en/of neten zijn gevonden opnieuw gecontroleerd. In de midden- en bovenbouw worden alleen de kinderen die hoofdluis en/of neten hadden gecontroleerd.

De data voor de controles staan vermeld in de schoolkalender. Het is fijn als u hier rekening mee houdt door de haren van de kinderen los te laten en geen gel te gebruiken. Hoe u hoofdluizen het beste kunt behandelen leest u hier: Informatie_hoofdluis.pdf

Unknown 5