Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit de volgende personen:
Linda de Man (Oudergeleding)
Hans van den Meerendonk (Oudergeleding)
Mariëlle van Noort (Leerkracht - Secretaris)
Marieke van Drunen (Leerkracht)
Inge van Eggelen (Leerkracht)

 
 
   

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u van een MR-vergadering de notulen lezen, dat kunt daarvoor contact opnemen met Mariëlle van Noort (mariellevannoort@leerrijk.nl)

Naast de medezeggenschapsraad is er op bestuursniveau ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ( GMR).
De GMR van Leerrijk is een kritisch, pro-actief en goed geïnformeerd orgaan en bespreekt met het college van bestuur de bovenschoolse zaken.

De GMR bestaat voor een gelijk deel uit leerkrachten en ouders en deze zijn verdeeld over  een drietal aandachts - werkgebieden namelijk:

  • Financiën
  • Personeel & Organisatie
  • Onderwijszaken