Ouderbijdrage

De bijdrage die van de ouders wordt gevraagd is vrijwillig. Het onderwijs aan onze school is kosteloos. Om extra activiteiten te kunnen bekostigen, zoals Sinterklaas, schoolreisje, Pater van der Gelddag, afscheid groep 8, Pasen, carnaval, e.d. wordt van de ouders door de ouderraad een vrijwillige bijdrage gevraagd.

In de maand oktober vraagt de ouderraad om deze vrijwillige bijdrage te te betalen via overschrijving.
De gevraagde bijdrage is € 15,00 per jaar per kind. Voor kinderen die na januari op school komen wordt geen bijdrage gevraagd.

De financiële bijdrage voor b.v. het schoolreisje en het kamp van groep 8 wordt door de school apart geïnd.