Oudergesprekken & ouderavonden

Drie keer per jaar zijn er oudergesprekken en/of ouder-kind gesprekken op school. Het eerste gesprek vindt plaats in de eerste 3 weken na de zomervakantie, dat is het startgesprek. Het startgesprek staat in het teken van kennis maken met elkaar. Dit is een ouder-kind gesprek.
Het tweede gesprek vindt plaats medio oktober, waarin we vooral in gesprek gaan over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.
Het derde gesprek vindt plaats medio februari. Uw kind heeft dan het eerste rapport mee naar huis genomen. Samen met de leerkracht(en) gaat u in gesprek over groei en ontwikkeling van uw kind over de gehele linie.

Het kan zijn dat de leerkracht(en) of u als het ouder(s) het nodig vinden om vaker met elkaar in gesprek te gaan over uw kind i.v.m. zorgen over de ontwikkeling. Dan vinden er om de zes weken gesprekken plaats op school.

Ouderavonden
Voor groep 1 wordt er een avond georganiseerd, waarbij alle ouders van jongste kleuters die in dat schooljaar voor het eerst naar school gaan worden uitgenodigd.
Voor groep 8 wordt er in oktober/november een avond georganiseerd, waarbij het vooral gaat over de schoolkeuze en toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs.
Vanuit het plan sociale veiligheid wordt er voor groepen die deelnemen aan de training ‘omgaan met elkaar’ een ouder-informatieavond georganiseerd.