Ouders nieuwe leerling

Binnenkort komt uw kind bij ons op school. Een spannende, nieuwe tijd breekt aan. Wij willen u daarbij zo goed mogelijk begeleiden en informeren. Er is maandelijks een ontvangstochtend voor ouders van nieuwe kleuters. Tijdens deze ochtend wordt u samen met uw kind ontvangen door enkele ouders van de werkgroep Ontvangstgroep Nieuwe Kleuters; zij zijn immers de ervaringsdeskundigen. Zij brengen u en uw kind naar de klas en halen u daar ook weer op. In de teamkamer kijkt u dan samen naar een dvd waarop u ziet wat er op een ochtend in een kleutergroep gebeurt. Daarna is er tijd voor het stellen van vragen. Dat eerste moment, waarvoor u enkele weken daarvoor een uitnodiging krijgt, haalt u uw kind om 11.00 uur weer op. Met de leerkracht kunt u nog 4 wen-momenten afspreken. De kleuters starten altijd op de dag na hun vierde verjaardag.

Momenteel hebben we deze ontvangstmomenten tijdelijk stopgezet in verband met Corona. Na de zomervakantie gaan we dit weer opstarten.

 

Unknown 9