Medisch handelen

Stichting Leerrijk heeft een protocol medisch handelen opgezet dat als leidraad dient voor ons als school met als oogmerk de organisatie en uitvoering van een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen en personeel. In dit protocol vindt u o.a. informatie als het gaat om medicatie verstrekken op school of medische handelingen verrichten op school.

Klik hier voor het protocol medisch handelen. 

Unknown 3