AVG / Privacy

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
Uiteraard willen wij in overeenstemming met de AVG goed omgaan met de privacy van leerlingen en ouders. Stichting Leerrijk heeft daarom een aantal geldende beleidsdocumenten ontwikkeld. Voor meer informatie zie www.leerrijk.nl 

Start schooljaar vragen wij toestemming of er beeldmateriaal van uw kind op b.v. onze website, Facebook pagina, Klasbord pagina, etc. mogen worden geplaatst. Om toestemming te geven vult u hiervoor een toestemmingsformulier in. 
Wij zijn als school verantwoordelijk voor de foto’s die wij maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ouders die zelf beeldmateriaal maken en verspreiden. Wel willen wij aan u vragen om alleen foto’s en video’s te maken voor eigen gebruik waarop alleen uw eigen kind staat. Zet geen beeldmateriaal waar andere kinderen op staan op publiek toegankelijke websites of sociale media. Maak alleen een close-up van uw eigen kind. De directeur mag het fotograferen verbieden indien ouders zich niet aan de afspraken houden.