Kinderraad

Onze leerlingen zijn onze belangrijkste bron van informatie over hoe het op onze school gaat. Zij zitten er iedere dag en kunnen als geen ander oordelen over alles wat ze meemaken. Daarom vinden wij hun mening zo belangrijk en werken we met een Kinderraad.

Kinderraad

Wat doet de kinderraad?
De kinderraad is een groep kinderen die meedenken over allerlei zaken die te maken hebben met het onderwijs en hoe we dat vormgeven op onze school. Zo bedenken wij bijvoorbeeld waar we naartoe kunnen gaan met schoolreisje, hoe de carnaval gevierd kan worden, maar ook bedenken we oplossingen om pesten tegen te gaan.

Hoe gaat dit in zijn werk?
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben begin dit schooljaar een vertegenwoordiger van hun klas gekozen. Deze vertegenwoordigers praten met de kinderen in de klas over de punten die besproken gaan worden in de vergadering van de  kinderraad. Tijdens deze vergadering kunnen zij dan de mening van hun klas vertegenwoordigen.

Wat wordt er besproken in de kinderraad?
Voor elke vergadering maken we een agenda over de punten die besproken gaan worden. Dit kunnen activiteiten/vieringen zijn die op school georganiseerd moeten gaan worden, maar ook punten die vanuit de groepen besproken moeten worden. Bijvoorbeeld als er in een groep gepest wordt, of als een groep een idee heeft over een actie etc. De vertegenwoordigers van de klassen brengen deze punten dan in de vergadering. Maar jullie kunnen ook zelf contact met de kinderraad opnemen.
Elke klas heeft een map van de kinderraad. In deze map zit de agenda en de notulen. Als je iets besproken wilt hebben in de kinderraad, kan je dit opschrijven en in de klassenmap stoppen. Dan wordt dit meegenomen in de vergadering.