Onze school

Basisschool Pater van der Geld is samen met collega school (obs van der Heijden) en kinderopvang (MIKZ) onderdeel van Kindcentrum Zanddonk. We zijn een school waar kinderen samen spelen en samen leren met plezier. We willen dat onze kinderen en ouders zich fijn voelen op school en zich vanuit oprechte aandacht ontwikkelen tot kritische wereldburgers.

Geschiedenis school

De Pater van der Geldschool is een katholieke basisschool in de wijk Zanddonk in de zuidwesthoek van Waalwijk. De school is één van de katholieke scholen voor primair onderwijs van de Stichting Leerrijk! De geschiedenis van de school begon op 12 augustus 1974. In drie huurwoningen aan de Johan Straussstraat en het Max Regerpark startten ruim 60 leerlingen onder leiding van de eerste directeur van de school, de heer Albert Vercammen. De tuinen van de huizen grensden aan elkaar, zodat er vanaf het begin een goed contact was tussen de klassen. In dezelfde huizenblokken zaten ook de groepen van de openbare van der Heijdenschool.

De bouw van de scholen startte ook in 1974. Op 17 september 1974 werden de eerste lokalen betrokken. De rest zou in 1975 volgen. Op 22 augustus 1974 hees pastoor Lam de vlag bij het bereiken van het hoogste punt.
Op 3 maart 1977 werden de Pater van der Geldschool en de van der Heijdenschool officieel geopend door de toenmalige minister van onderwijs J. van Kemenade.

In 1984 werd het tienjarig jubileum uitbundig gevierd en in het schooljaar 1999–2000 vierden we ons 25-jarig jubileum op grootse wijze.
Per 1 augustus 2002 is de school gefuseerd met de Pastoor Kuypersschool. Per 1 augustus 2003 zitten alle leerlingen in het hoofdgebouw aan de Max Bruchstraat.

De school is genoemd naar Pater van der Geld. Gerard van der Geld werd op 20 januari 1884 in Waalwijk geboren. Na eerst als schoenmakersleerling in Drunen gewerkt te hebben, legde hij op 23 jarige leeftijd zijn kloostergelofte af en in 1913 werd hij tot priester gewijd. In 1921 vertrok hij voor de eerste keer als missionaris van de Heilige Familie uit Kaatsheuvel naar Brazilië. “Padres Geraldo” zou 44 jaar in Brazilië werken. In december 1964 vertrok hij voor de 5e en tevens laatste keer naar ‘zijn Brazilië’. Hij was toen al ernstig ziek. Op 13 januari stierf pater van der Geld op 80-jarige leeftijd in St. Angelo, Zuid-Brazilië.

De school draagt met trots de naam van deze Waalwijkse missionaris.

Op 28 november 1984 kwam de school op het Jeugdjournaal en werd uitvoerig bericht gedaan van de uitvinding van de Lini-alles, een handig liniaaltje met ongekende mogelijkheden, welke door de leerlingen van de school was ontwikkeld en in grote productie werd genomen.
In 1985 had de school ruim 650 leerlingen. Op het terrein naast de school stonden noodlokalen om de 22 groepen te kunnen huisvesten. Op dit moment heeft de school ongeveer 310 leerlingen en een team van 25 medewerkers.

De school heeft in haar geschiedenis veel ervaring opgebouwd met zelfstandig werken, pedagogisch klimaat en Europese samenwerkingsprojecten. Samen met de keuzes voor goede, moderne methodes vormen zij een belangrijk onderdeel van ons programma. We streven er naar om een veilige plek voor de kinderen te creëren waarbij respect voor elkaar en waarden en normen uitgangspunt zijn van ons pedagogische handelen.
Vanaf 1974 heeft de Pater van der Geldschool een goede naam in Waalwijk en omgeving opgebouwd. Een naam waar we trots op mogen zijn.

In 2021 hebben wij ons prachtige nieuwe gebouw mogen betrekken aan de Mendelssohnstraat 59, waarin we samen met de obs van der Heijden en kinderopvang Mikz werkzaam zijn. We werken momenteel in 11 groepen met een enthousiast team aan de ontwikkeling van onze kinderen.

Komend jaar in 2024 bestaat de school dus 50 jaar. En dat is natuurlijk wel een reden om samen een feestje te gaan vieren. We doen dat in schooljaar 2024-2025.

Team Pater van der Geld