Missie en Visie

In onze Missie en Visie laten we zien wat wij als school belangrijk vinden. Waar we voor staan en wat onze identiteit is. We vinden het belangrijk om als team een gezamenlijk doel te hebben waar we naartoe werken. Dat doen we door dit met regelmaat met elkaar te bespreken, te doorleven en te evalueren. De missie en visie van de school zit in ons DNA en moet zichtbaar en voelbaar zijn binnen de school.

Missie

De missie van onze school is vertaald in een klavertje vier. Het klavertje vier staat voor geluk! De woorden in het klavertje vier (Vertrouwend, Samen, Onderzoekend, Plezier) zijn de woorden waar wij voor staan en graag uit willen dragen. Wij willen samen onderzoekend en vertrouwend zijn. Onderzoekend en vertrouwend staan als werkwoord niet voor niets in de actieve stand. De vorm van een klavertje is passend omdat wij gaan voor gelukkige leerlingen, gelukkige ouders en gelukkige teamleden. Iedereen gaat met plezier naar school en aan het eind van de dag met een goed gevoel ook weer naar huis.

Visie

Waarom?
Vanuit nieuwsgierigheid en inspiratie de betrokkenheid van kinderen vergroten waardoor ieder kind op eigen wijze de kans krijgt om zijn/haar grenzen te verleggen, zodat zij met vertrouwen eigen keuzes kunnen maken richting de toekomst.

Waar willen wij voor staan?
Ieder kind is uniek. Vanuit een veilige, respectvolle en vertrouwde omgeving willen we onze leerlingen de kans bieden om zichzelf te ontwikkelen in zijn/haar talenten met daarbij heldere doelen voor ogen. Eigenaar zijn en worden binnen deze persoonlijke ontwikkeling is in onze ogen één van de speerpunten hierbij. Binnen het team willen we elkaars talenten benutten en samen bouwen aan een rijke leer- en leefomgeving, initiatieven hierin willen we stimuleren en uitbouwen. We leren van en met elkaar waaraan een onderzoekende houding ten grondslag ligt.

 

“Ik doe altijd wat ik niet kan, zodat ik kan leren hoe ik het moet doen.”

Pablo Picasso