Buitenschoolse opvang

Mocht het nodig zijn dat uw kind(eren) na schooltijd nog opgevangen worden dan is dat uiteraard mogelijk. Binnen ons eigen Kindcentrum zit kinderopvang MIKZ. U kunt contact met hen opnemen om voor- of naschoolse opvang te regelen. In sommige gevallen zijn hier wachtlijsten en dan zijn er gelukkig ook nog een paar prima alternatieven. Het is goed om voordat u uw kind gaat aanmelden op school hier de nodige informatie over in te winnen.

Buiten Schoolse Opvang

Mikz

Website: www.mikz.nl
E-mail: info@mikz.nl

Tot vanavond

Website: www.totvanavond.nl
E-mail: info@totvanavond.nl

De Kindereijk

Website: www.kindereijk.nl 
E-mail: info@kindereijk.nl