Ouderbetrokkenheid

Wat is ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind. Het wordt dan ook van groot belang geacht dat opvoeders en onderwijsprofessionals samenwerken. Het uitgangspunt is dat wanneer er een gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen ouders en school, de kans vergroot dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien.

We onderscheiden 4 vormen van ouderbetrokkenheid

Parenting: de voorwaardenscheppende rol van ouders.
Communicating: de communicatie tussen school en ouders.
Volunteering: het verrichten van vrijwilligerswerk in en om de school.
Learning at home: het ondersteunen van de kinderen bij het schoolwerk thuis.

Deze zijn allemaal van belang en ondersteunen het leerproces van uw/onze kind(eren) Samen zijn we verantwoordelijk voor de “groei van ieder kind!” We werken dan ook intensief samen vanuit de pedagogische driehoek.

De pedagogische driehoek

De driehoek symboliseert dat school en ouders samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een goede communicatie tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen.
Hoe-ouderbetrokkenheid – Thomas en Charles