Schooltijden

Onze schooltijden

Wij hanteren een continurooster. De kinderen eten dus met de leerkracht in de groep en spelen daarna onder begeleiding van onze eigen medewerkers buiten.

Groep 1 t/m 4

Maandag, dinsdag, donderdag 08.30-14.30 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur
Vrijdag 08.30-12.00 uur

 

Groep 5 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.30-14.30 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur

Tijdens de inloop ’s ochtends (8.20 tot 8.30 uur) is er toezicht op de speelplaats. De zoemer gaat om 08.25 en de kinderen gaan dan naar binnen. Zij worden daar opgevangen door de leerkracht.

Alle kinderen komen zelfstandig het schoolplein op. De groepen 1/2 verzamelen buiten bij de leerkracht en lopen samen naar de klas. De groepen 3 t/m 8 lopen zelfstandig naar de eigen klas.