Schoolplan

De indeling van het schoolplan 2023-2027 is afgestemd op het Koersplan van onze stichting en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema’s vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. De thema’s die we onderscheiden komen overeen met de standaarden die de inspectie onderscheidt in het waarderingskader 2021.

In dit schoolplan wordt voor de komende vier jaren de ontwikkeling van de school geschetst. Deze ontwikkeling is gericht vanuit de missie, visie en kernwaarden van de school en past binnen het strategisch beleid van Stichting Leerrijk, waar onze school onderdeel van is. Naast onze ontwikkeling leest u in het schoolplan:

op welke manier wij het onderwijs vormgeven;
de hoofdlijnen van het personeelsbeleid;
hoe het onderwijs is georganiseerd;
hoe wij werken aan continue kwaliteitsontwikkeling;
de financiële inzet van middelen.
Hoewel het een plan is dat voor vier jaar geldt, is het schoolplan een levend document. De school ontwikkelt zich namelijk. Wanneer dat leidt tot een bijstelling of actualisering van het schoolplan, wachten we daar niet mee, maar stellen we het aan het einde van het schooljaar bij. Zo blijft het schoolplan actueel.

Via onderstaande link komt u op het schoolplan 2023- 2027

Schoolplan2023-2027