Passend onderwijs

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in Nederland van kracht. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan elke leerling die op de school zit of zich aanmeldt. Als blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, kijkt een school eerst wat zij zelf voor de leerling kan betekenen. Bijvoorbeeld door medewerkers coaching te geven of door extra ondersteuning (een ‘arrangement’) aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Langstraat Heusden en Altena.

Als een school een leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden, gaat zij – samen met het Samenwerkingsverband- op zoek naar een school die dat wel kan. Bijvoorbeeld een andere school die onder hetzelfde Samenwerkingsverband valt.  Schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden​