Missie en visie

Missie

De missie van onze school is vertaald in een klavertje vier. Het klavertje vier staat voor geluk! De woorden in het klavertje vier zijn de woorden waar wij voor staan en graag uit willen dragen. 

Wij willen samen onderzoekend, lerend en vertrouwend zijn. Onderzoekend, lerend en vertrouwend staan als werkwoord niet voor niets in de actieve stand. De vorm van een klavertje is passend omdat wij gaan voor gelukkige leerlingen, gelukkige ouders en gelukkige teamleden.

 

Visie

WAAROM:
Vanuit nieuwsgierigheid en inspiratie de betrokkenheid van kinderen vergroten waardoor ieder kind op eigen wijze de kans krijgt om zijn/haar grenzen te verleggen zodat zij met vertrouwen eigen keuzes kunnen maken richting de toekomst.

WAAR WILLEN WIJ VOOR STAAN:
Ieder kind is uniek. Vanuit een veilige en respectvolle en vertrouwde omgeving willen we onze leerlingen de kans bieden om zichzelf te ontwikkelen in zijn/haar talenten met daarbij heldere doelen voor ogen. Eigenaar zijn en worden binnen deze persoonlijke ontwikkeling is in onze ogen één van de speerpunten hierbij.Binnen het team willen we elkaars talenten benutten en samenbouwen aan een rijke leer- en leefomgeving, initiatieven hierin willen we stimuleren en uitbouwen. Leren van en met elkaar waarbij een onderzoekende houding ten grondslag ligt.